obraz

Kinga Kania

Ukończyłam studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagogikę, integrację sensoryczną oraz edukację, terapię i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu. Ponadto ukończyłam kursy niezbędne do pracy z dziećmi. Na co dzień jestem nauczycielem-wychowawcą w szkole podstawowej nr 27 w Zabrzu i terapeutą ręki oraz diagnostą i terapeutą SI.