Zakupy dla szkół

W sklepie dla szkół oferujemy możliwosć zakupu Kart Grabowskiego szkołom i innym placówkom edukacyjnym w specjalnych, niższych cenach.

Oferujemy wygodny sposób płatnosci dla szkół - przelew z terminem 14 dni.

Twój koszyk

Produkty Cena Liczba Wartość
Karty Grabowskiego Tabliczka mnożenia
(karty + książka z opisami 11 gier)
Cena: 47,60 zł
Wartość: 0,00
Dodatek do Kart Grabowskiego Tabliczka mnożenia
(książka z opisami dodatkowych 45 gier)
Cena: 19,55 zł
Wartość: 0,00
Komplet pudełek do gry „Olimpijczycy”
Cena: 41,65 zł
Wartość: 0,00
Karty Grabowskiego Dodawanie i odejmowanie
(karty + książka z opisami 9 gier)
Cena: 47,60 zł
Wartość: 0,00
Dodatek do Kart Grabowskiego Dodawanie i odejmowanie
(książka z opisami dodatkowych 20 gier)
Cena: 19,55 zł
Wartość: 0,00
Karty Grabowskiego Gry logiczne
(karty + książka z opisami 6 gier + 60 łamigłówek)
Cena: 47,60 zł
Wartość: 0,00
Dodatek do Kart Grabowskiego Gry logiczne
(książka z opisami 35 gier)
Cena: 19,55 zł
Wartość: 0,00
Bączek matematyczny Grabowskiego
Cena: 41,65 zł
Wartość: 0,00
Suma: 0,00 zł

Sposób dostawy

TANIA PRZESYŁKA
6,90 zł
7,90 zł
8,90 zł
9,90 zł
Kraj dostawy:

Metoda płatności

0,00

Podsumowanie

Produkty:
0,00
Przesyłka:
9,90

Do zapłaty:
9,90
Do zapłaty:
0,00 zł (z VAT) + koszt przesyłki
Informację o kosztach przesyłki prześlemy mailem w przeciągu 2 dni roboczych.


Dane kontaktowe Dane osoby składającej zamówienie
+48
Dane placówki edukacyjnej (adres dostawy)
+48
Faktura
Uwagi
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Mateusz Grabowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą „Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski”, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Szczepana 20a, 61-465 Poznań ("Karty Grabowskiego"). Dane te będą przetwarzane przez Karty Grabowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") w celu wykonania umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego („Regulamin”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przetwarzane w tym celu przez Karty Grabowskiego przez czas wykonywania umowy, a następnie będą przechowywane przez czas przewidziany w przepisach prawa dla celów prawno-podatkowych i archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W uzasadnionych przypadkach dane te mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Kart Grabowskiego na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, takim jak realizacja działań reklamacyjnych na Pani/Pana żądanie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy. Pani/Pana dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym Karty Grabowskiego powierzyły przetwarzanie danych w swoim imieniu (podwykonawcy), a także udostępnione podmiotom, których zaangażowanie do wykonania zamówionych przez Panią/Pana produktów jest konieczne dla należytego wykonania łączącej nas umowy lub dodatkowych świadczeń z nią związanych. Nadto, w przypadku takiej konieczności, mogą to być także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki oraz właściwe organy i podmioty publiczne, jeżeli są one upoważnione ustawowo do dostępu do tych danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia, chyba że obowiązek ich przechowywania przez Karty Grabowskiego wynika z przepisów prawa lub są one konieczne dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Kart Grabowskiego.
W przypadku udzielenia odrębnej, dobrowolnej zgody wskazanej poniżej, dane te będą również przetwarzane w celach marketingowych Kart Grabowskiego polegających na przesyłaniu wiadomości mailowych z najciekawszymi ofertami produktów i promocjami oferowanymi przez Karty Grabowskiego. By otrzymywać takie oferty, uprzejmie prosimy o odznaczenie odpowiednich pól wyboru poniżej. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu ewentualnego wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie i nie będą one podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym profilowania, w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów marketingowych wskazanych powyżej, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym czasie bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Pani/Pana i bez wpływu na wykonywanie umowy sprzedaży.

Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan być na bieżąco informowan(-a/-y) o najnowszych produktach, ofertach i promocjach Kart Grabowskiego, prosimy o zaznaczenie obu okienek poniżej: