Opublikowano: 08.01.2018

Kółko i krzyżyk z dodawaniem i odejmowaniem
Gramy kartami Grabowskiego
„Dodawanie i odejmowanie” oraz „Gry logiczne”

Justyna Grabowska-Dybek


Dzisiaj znana gra „Kółko i krzyżyk” w nowej odsłonie. Będziemy dodawać, odejmować i starać się ułożyć 3 karty w swoim kolorze w jednej linii. Jeżeli wykażemy się spostrzegawczością, możemy pokrzyżować plany przeciwnika, zajmując jego pole! A wszystko to na karcianej planszy zbudowanej z kart „Dodawanie i odejmowanie”.


Liczba graczy
2-3

Czas gry
ok 5 minut na jedną rozgrywkę

Liczba rozgrywek
ustalona przed grą, np. 6

Co potrzebujemy
Z talii Kart Grabowskiego „Dodawanie i odejmowanie”:
 • wszystkie karty duże bez jokerów.
Z talii Kart Grabowskiego „Gry logiczne”:
 • karty w dwóch lub trzech kolorach (dla każdego gracza inny kolor)
 • patyczki do liczenia punktów.

Zasady w pigułce
Zabawa opiera się na zasadach gry "Kółko i krzyżyk". Z kart z liczbami od 1 do 20 układamy planszę do gry. Pozostałe karty układamy w stosie zakrytym. Gracze na zmianę biorą 3 karty ze stosu, odrzucają jedną z nich lub zostawiają wszystkie trzy, a następnie - kartą w swoim kolorze (z zestawu "Gry logiczne") - zakrywają pole z liczbą będącą sumą pozostawionych kart. Gracze mogą zajmować pola wcześniej zajęte przez przeciwnika! Zwycięża ten, kto jako pierwszy ułoży linię: poziomo, pionowo lub po przekątnej.

Inne warianty
Opis gry dotyczy wariantu podstawowego - z dodawaniem. W wariancie trudniejszym - będziemy dodawać, odejmować a nawet mnożyć i dzielić.

Co ćwiczymy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekraczaniem progu dziesiątkowego, logiczne myślenie i spostrzegawczość.

Przebieg zabawy

 1. Gracze wybierają kolory kart z zestawu "Gry logiczne", którymi będą grać. U nas gracz nr 1 gra kartami niebieskim, a gracz nr 2 - kartami czerwonymi.
 2. Przygotowanie do gry:
  • Z Kart "Dodawanie i odejmowanie" wybieramy zestaw kart z liczbami od 1 do 20 i układamy z nich planszę taką jak na zdjęciu poniżej.
  • Pozostałe karty z liczbami tasujemy i kładziemy zakryte przed planszą.
  • Obok planszy układamy stos kart niebieskich (karty gracza 1) i stos kart czerwonych (karty gracza 2).
 3. Gracz nr 1 bierze ze stosu zakrytego 3 kolejne karty.

 4. Teraz gracz podejmuje decyzję: zostawia 3 karty lub 1 kartę odrzuca. Suma pozostawionych kart wskazuje kartę, którą gracz będzie mógł zakryć na planszy.

  W naszej rozgrywce gracz nr 1 zdecydowal się odrzucić kartę "9" i kartą w kolorze niebieskim zakrywa kartę "3" (bo 1+2=3).

  Wylosowane karty odkładamy na bok.
 5. Teraz ruch należy do gracza 2: postępuje on tak samo jak gracz nr 1, z tym że na planszy układa kartę w swoim kolorze (czerwonym).
 6. Jeżeli w stosie zakrytym zabraknie kart, wówczas tasujemy karty wcześniej wykorzystane i gramy dalej.
 7. W grze obowiązuje dodatkowa zasada: można zakrywać karty przeciwnika!.

  ...i tak właśnie postąpił gracz nr 1.


 8. Gra kończy się gdy:
  • jeden z graczy ułoży 3 karty w swoim kolorze w jednej linii: poziomej, pionowej lub po przekątnej. Karty muszą leżeć obok siebie (np. zakrycie kart "1", "2" i "5" nie daje nam zwycięstwa).
  • lub gdy gracze ułożyli wszystkie swoje karty na planszy (mamy wówczas remis).


  A oto ostatni ruch gracza nr 1 prowadzący do jego zwycięstwa (linia po przekątnej - "4", "8" i "12"):
 9. Gracz, który pierwszy ułożył linie, otrzymuje 1 punkt (1 patyczek żółty). Rozpoczynamy nową rozgrywkę - tym razem rozpoczyna gracz nr 2.

Wariant trudniejszy - z dodawanie i odejmowaniem

Każdy gracz w swojej kolejce ruchu pobiera ze stosu zakrytego po 3 karty:
 • z 3 kart gracz układa dowolne działanie z wykorzystaniem dodawanie i odejmowania (można ustalić, że również mnożenia i dzielenia). Wynik działania wskazuję kartę, którą można zakryć.
 • gracz musi wykorzystać wszystkie 3 karty (w wariancie z dodawaniem mógł jedną kartę odrzucić).

Na przykład po wyciągnięciu kart "6", "2" i "1" możemy ułożyć takie działanie:
i zakryć kartę "5"

Kilka uwag

Gra potrafi bardzo wciągnąć, a dziecko - chcąc wygrać - nawet nie zauważa, jak wiele obliczeń przy okazji wykonuje. Z uwagą analizuje położenie kart przeciwnika, bo przecież największa frajda jest wtedy, gdy uda się pokrzyżować jego plany i zdobyć pole już przez niego zajęte. Podczas tej gry ćwiczymy więc nie tylko dodawanie i odejmowanie ale również spotrzegawczość i logiczne myślenie.Karty matematyczne Grabowskiego