Opublikowano: 02.12.2015

„Hasło dnia” - zabawa z tabliczką mnożenia


Zabawa, którą można realizować w dowolnym momencie dnia. W każdej chwili możesz zadać dziecku pytanie z tabliczki mnożenia i odwrotnie. Kto nie odpowie, daje fant, który można odkupić na koniec dnia np. tańcząc. Wspólna zabawa dla rodziców i dzieci.


Przygotowanie


Do zabawy przygotowujesz plakat A4, na którym wypisujesz przypadki mnożenia w rubrykach „hasło dnia” i „odzew” na 3 dni. Plakat przygotowujesz dzień przed rozpoczęciem zabawy wspólnie z dzieckiem. Wybierasz przypadki mnożenia, które sprawiają dziecku trudność, wspólnie (!) losujecie wśród nich 6 przypadków i wypełniacie plakat. Plakat przyczepiacie w domu, w dowolnym miejscu, na przykład na lodówce.

Zabawę „Hasło dnia” możemy również przeprowadzić z kartami matematycznymi Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”. Wybieracie wtedy te karty z przypadkami mnożenia, które sprawiają dziecku trudność. Następnie wśród tych kart losujecie wspólnie 6 przypadków mnożenia do wpisania na szablony.


Przebieg zabawy


Dla każdego dnia przypisane są hasło i odzew. Jeśli rodzic bądź dziecko spyta „Hasło?”, druga osoba musi odpowiedź, ale zadaje też pytanie w kontrze: „Odzew?”.

Przykładowy przebieg zabawy:
Rodzic: Hasło?
Dziecko: Siedem razy osiem jest pięćdziesiąt sześć
(może powiedzieć też 8*7=56, 56=7*8, 56=8*7).
Dziecko: Odzew?
Rodzic: Cztery razy osiem to trzydzieści dwa.

Kto w trakcie zabawy popełnił błąd – daje fant, który można odkupić w formie zabawowej np. tańcząc, śpiewając. Wykupywanie fantów odbywa się na koniec każdego dnia.

W trakcie zabawy będziecie ćwiczyć trudne przypadki mnożenia – wspólnie z dzieckiem. W szczególności zachęcamy Was do przedstawiania przypadków mnożenia w różnych wariantach (np. nie tylko 4*8=32, ale również 8*4=32, 32=8*4, 32=4*8).

Element zaskoczenia w tej zabawie podoba się dzieciom – w każdym momencie mogą zapytać rodzica o hasło, ale też one mogą zostać zaskoczone. Dużo frajdy jest, kiedy rodzic zapomni hasła bądź odzewu.

Proponujemy również przeprowadzenie zabawy w innych językach.


Szablony do druku	class=

	class=

	class=

	class=

Szablony w innych językach (.zip)


Język angielski

	class=
Język niemiecki

	class=
Język francuski

	class=
Język rosyjski

	class=
Język hiszpański

	class=

Zabawa hasło dnia została opracowana przez Andrzeja Grabowskiego dla uczestników Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, na podstawie gry „Hasło Dnia” z książki „Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia cz.II”. W książce opisanych jest 66 gier i pasjansów do wykorzystania z kartami matematycznymi Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”.

Karty matematyczne Grabowskiego