PROMOCJA
„Black Friday z Kartami Grabowskiego”

W ramach promocji, każdy Klient nabywający w czasie jej trwania karty matematyczne oraz inne gry edukacyjne dostępne w sklepie internetowym Karty Grabowskiego uzyskuje rabat w wysokości 20% od cen brutto tych artykułów.

 

Promocja dotyczy zakupów w okresie od 25 do 28 listopada 2022 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w promocji!

Aneks nr 16

do

Regulamin Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego

Regulamin Promocji „Black Friday z Kartami Grabowskiego"

 

  1. Niniejszy Regulamin Promocji „Black Friday z Kartami Grabowskiego” („Regulamin Promocji”) stanowi aneks do Regulaminu Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego. Wszystkie użyte w nim pojęcia mają znaczenie tam nadane. 
  2. Promocja kierowana jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, którzy nabywają Produkty. 
  3. Promocja polega na zapewnieniu przez Sprzedawcę automatycznie naliczonego rabatu 20%, który jest widoczny przy cenach produktów na stronie kartygrabowskiego.pl („Promocja”).
  4. Rabat 20% naliczany jest od cen regularnych (promocje nie łączą się). Na co dzień na stronie dostępna jest kolekcja Kart Grabowskiego w promocyjnej cenie ze zniżką (255 zł z 276 zł oraz 305 zł z 356 zł). W momencie promocji rabat 20% naliczany jest od ceny regularnej (tj. 276 i 356 zł).
  5. Promocja dotyczy zakupu wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym dokonywanych od 25 listopada 2022, godz. 00:00 do 28 listopada 2022 r. do godziny 23:59. O udziale w Promocji decyduje chwila złożenie zamówienia na Produkty w Sklepie Internetowym, tj. czas zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktów zgodnie z §5a Regulaminu. 
  6. Liczba Produktów objętych Promocją ograniczona jest do pięciu (5) Produktów dla danego Klienta Sklepu Internetowego w okresie obowiązywania Promocji. Produkty objęte Promocją mogą zostać zamówione przez Klienta w jednym lub w kilku odrębnych zamówieniach. Po zakupieniu puli Produktów objętych Promocją, dany Klient może nabyć w Produkty w cenie nominalnej po kontakcie ze Sprzedającym: info@kartygrabowskiego.pl
  7. Ograniczenie opisane w pkt. 5 nie odnosi się do zamówień składanych przez placówki edukacyjne na podstronie https://kartygrabowskiego.pl/sklep-dla-szkol
  8. Klient w czasie składania zamówienia na Produkty w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o możliwości skorzystania z Promocji dla danego Zamówienia. Ceny produktów zostaną automatycznie dostosowane na stronie (nie będzie istniała konieczność wpisywania kodu rabatowego).
  9. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie znajduje Regulamin Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego.