PROMOCJA
„Dzień Dziecka z Kartami Grabowskiego – DARMOWA DOSTAWA”

W ramach promocji, każdy Klient nabywający w czasie jej trwania karty matematyczne oraz inne gry edukacyjne dostępne w sklepie internetowym Karty Grabowskiego uzyskuje możliwość bezpłatnej dostawy tych artykułów do wskazanego miejsca dostawy w Polsce.

 

Promocja dotyczy zakupów w okresie od 23 maja 2020 do 26 maja 2020.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w promocji!

 

Aneks nr 1 

do

Regulamin Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego

Regulamin Promocji „Dzień Dziecka z Kartami Grabowskiego – DARMOWA DOSTAWA”

 

  1. Niniejszy Regulamin Promocji „„Dzień Dziecka z Kartami Grabowskiego – DARMOWA DOSTAWA” („Regulamin Promocji”) stanowi aneks do Regulaminu Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego. Wszystkie użyte w nim pojęcia mają znaczenie tam nadane. 

 

  1. Promocja kierowana jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, którzy nabywają Produkty, w tym także do Placówek Edukacyjnych.

 

  1. Promocja polega na zapewnieniu przez Sprzedawcę bezpłatnej dostawy Produktów do wybranego przez Klienta miejsca dostawy w Polsce i w wybrany przez Klienta sposób zgodnie z § 5 Regulaminu, niezależnie od sposobu dostawy zgodnie z procedurą „Koszyk”, tj. zarówno dla Odbioru w punkcie (Poczta Polska), Paczkomacie InPost, a także Kurierem 48 i Kurierem DPD  („Promocja”).

 

  1. Promocja dotyczy zakupu wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym dokonywanych od 23 maja 2020 r. od godz. 0:00 do 26 maja 2020 r. do godziny 23:59. O udziale w Promocji decyduje chwila złożenie zamówienia na Produkty w Sklepie Internetowym, tj. czas zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktów zgodnie z §5a Regulaminu. 

 

  1. Klient w czasie składania zamówienia na Produkty w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o możliwości skorzystania z Promocji dla danego Zamówienia.

 

  1. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie znajduje Regulamin Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego.